กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ และว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ นำข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม…)

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวน นักเรียน ครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรม รักการอ่านผ่านบทกวี ตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม”

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวน นักเรียน ครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรม รักการอ่านผ่านบทกวี ตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน "สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม" (เพิ่มเติม…)

กิจกรรม ” ปั่นเยี่ยมบ้านครู #2 ” TripD (17.4 km)

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับ”รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”

พิธีไหว้ครูระดับชั้นม. 5 และม.6 ปีการศึกษา2561

พิธีไหว้ครูระดับชั้นม. 2 และม.3 ปีการศึกษา2561

พิธีไหว้ครูระดับชั้นม. 1 และม.4 ปีการศึกษา2561

การประชุมเตรียมการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

การประกวดการจัดพานไหว้ครูปีการศึกษา 2561

กิจกรรม ” ปั่นเยี่ยมบ้านครู #1 ” TripA (21.3km)

โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

📣📣นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการ “รักษ์ภาษาไทย” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 📣📣

📣📣โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการบอร์ดสมองกลฝังตัว kidbright” 📣📣

อบรม/สัมนา

” น้ำเงิน ชมพู ” คืนถิ่น ครั้งที่ 3

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมน้ำเงิน ชมพู คืนถิ่น ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับโรงเรียน และเพื่อแนะแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เพิ่มเติม…)

วีดีทัศน์

กิจกรรม ” ปั่นเยี่ยมบ้านครู #2 ” TripD (17.4 km)

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 05.29น.-07.44 น.โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม " ปั่นเยี่ยมบ้านครู #2 " นำโดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม…)

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีไหว้ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Top