กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา

"ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา " จากใจชาวมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 22 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารและคณะครูมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา " โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ จารุชาต เป็นประธานในพิธีกล่าวมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกให้แก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์   (เพิ่มเติม…)

📣📣เชิญชวนชาว อ.ต. บรรพชาสามเณรถวายพ่อหลวง📣📣

มูลนิธิมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดราชาธิวาส ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล บีที่ 2 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-16 ตุลาคม 2561 (เพิ่มเติม…)

” กตัญญุตา กษิณาลัย”

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

ซื่อสัตย์ สง่างาม สมนามลูก อ.ต.

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 2561

ภาพหมู่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมสายสัมพันธ์ 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินการตามหลักการและวิธีการประเมินวิทยะฐานะ แนวใหม่” (ว21/2560) และการใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

โปรแกรม LTeacher

โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดการทดสอบตามโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)

พิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

โรงเรียนอุตรดิตถ์รับเกียรติบัตร ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5

คนเก่งของเรา

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

📢📣ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561  (เพิ่มเติม…)

ซื่อสัตย์ สง่างาม สมนามลูก อ.ต.

นักเรียน อ.ต. คว้าเหรียญรางวัล A–Math ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 29 ประจำปี 2561

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต URU Network Champions ระดับชั้นมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ IT – GENIUS ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

อบรม/สัมนา

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562

📣📣โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 📣📣 (เพิ่มเติม…)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินการตามหลักการและวิธีการประเมินวิทยะฐานะ แนวใหม่” (ว21/2560) และการใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

วันที่ 4 กันยายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินการตามหลักการและวิธีการประเมินวิทยะฐานะ แนวใหม่" (ว21/2560) และการใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) (เพิ่มเติม…)

Top