กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบวัดมาตรฐานการเรียนรู้ โครงการ “เพชรท่าเหนือ” ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนสอบวัดมาตรฐานการเรียนรู้ โครงการ "เพชรท่าเหนือ" ปีการศึกษา 2561 รายชื่อดังไฟล์แนบ (เพิ่มเติม…)

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ” ขันโตก อ.ต. ครั้งที่ 2 “

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน " ขันโตก อ.ต. ครั้งที่ 2 " ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 บัตรราคา 1,500 บาท นั่งได้ 6 ท่าน สนใจติดต่อ 081-7861389 หรือ 064-9255664

ผลการแข่งขันรายการ “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22”

โครงการทดสอบความรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ”

สวัสดีปีใหม่ 2562

“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2561”

กิจกรรมเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

📣📣นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣

พิธีมอบทุนการศึกษาเครือข่ายผุ้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน “Bike อุ่นไอรัก”

📣📣 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง 📣📣

📣📣 อ.ต.สุขใจใต้ร่มพระบารมี 📣📣

📣📣 การมอบรางวัลในการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 📣📣

📣📣 การมอบรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

คนเก่งของเรา

ผลการแข่งขันรายการ “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22”

ผลการแข่งขันรายการ “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22” ระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ดังรายชื่อต่อไปนี้ (เพิ่มเติม…)

📣📣นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣

📣📣 การมอบรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 📣📣

[:th]📣📣 อ.ต. คว้าแชมป์คิดเลขเร็ว 📣📣[:]

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์

📣📣 เด็ก อ.ต. นำเสนอ “ปักหมุด…วัดที่ถูกลืม” ได้รับรางวัลระดับประเทศ 📣📣

อบรม/สัมนา

📣📣นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนกระบวนวิชาแคลคูลัส 1 โครงการเรียนล่วงหน้า ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 คน เข้าร่วมการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนกระบวนวิชาแคลคูลัส 1 โครงการเรียนล่วงหน้า ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีครูมานพ ขันเอีย

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากร และคุณครูอรุณศรี เตชะเรืองรอง ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ในการนี้มีคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม…)

Top