กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣 บุคคลที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ แสดงความยินดีกับคุณครูทัพไทย ตันติอำไพ และคุณครูวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรบุคคลที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม…)

🎉🎉นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน WORLD OF DANCE UTTARADIT TO BE NUMBER ONE (COVER DANCE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 🎉🎉

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน WORLD OF DANCE UTTARADIT TO BE NUMBER ONE (COVER DANCE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมรวมพลังแผ่นดิน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด จัดโดยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ( MOU ) ระหว่าง ศูนย์ครอบครัวพอเพียง และ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

📣📣 วงโยธวาทิตโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 📣📣

น้ำเงินชมพู บอลล์ 61 คืนสู่เหย้า เรารัก อ.ต.

โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยงาน อย.น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์

” HALLOWEEN 2018 “

โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นสถานที่จัดการประชุมเพื่อตรียมการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

คณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์แต่ละคณะสี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานน้ำเงิน-ชมพูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรื่อง แนวทางการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2561

โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาคค่ำ)

โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาคเช้า)

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวคิดโครงการโรงเรียนสุจริต

คนเก่งของเรา

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับมอบโดย ดร.บัญชร จันท์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์จำนวน 8 คน ซึ่งเก็บเงินได้จำนวน 5,000 บาท ขณะเดินชมนิทรรศการในเทศกาลลางสาดลองกองหวาน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา แล้วส่งกองอำนวยการเพื่อประกาศหาเจ้าของ เพื่อยกย่องคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

📣📣 เด็ก อ.ต. นำเสนอ “ปักหมุด…วัดที่ถูกลืม” ได้รับรางวัลระดับประเทศ 📣📣

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับโล่เกียรติคุณ เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม

นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา2561

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

ซื่อสัตย์ สง่างาม สมนามลูก อ.ต.

นักเรียน อ.ต. คว้าเหรียญรางวัล A–Math ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24

อบรม/สัมนา

” HALLOWEEN 2018 “

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม HAPPY HALLOWEEN UTTARADIT SCHOOL 2018 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการประกวดแกะสลักฟักทอง กิจกรรมการตอบคำถาม และการประกวดการแต่งกาย โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม…)

โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นสถานที่จัดการประชุมเพื่อตรียมการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นสถานที่จัดการประชุมเพื่อตรียมการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน

Top