กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣ชวนนักปั่น เยี่ยมบ้านครู @ หาดสองแคว📣📣

ขอเชิญชวน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม “ปั่นสร้างสุข สานสัมพันธ์ เยี่ยมบ้านครู อต.” ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 15.59 - 21.00 น. ตามเส้นทาง โรงเรียนอุตรดิตถ์ - ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม…)

โครงการ ปั่นสร้างสุข สานสัมพันธ์ เยี่ยมบ้านครู อต. เฟส 1 ในภาคเรียนที่ 1/2561

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดโครงการ ปั่นสร้างสุข สานสัมพันธ์ เยี่ยมบ้านครู อต. เฟส 1 ในภาคเรียนที่ 1/2561 โดยมีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในการเข้าร่วมเป็นนักปั่น และร่วมกิจกรรมในการเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูทีมปั่นเยี่ยมบ้าน โดยสามารถเยี่ยมบ้านครูในเฟสที่ 1 รวม 61 ท่าน ซึ่งโครงการนี้เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์      

” รักและศรัทธา คุรุมุทิตา กษิณาลัย 2561 “

📣📣 เตรียมพร้อม “UTD Big Cleaning Day” 📣📣

คุรุสภาเชิญชวน ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์”

รร.อุตรดิตถ์ เข้ารับเกียรติบัตรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2561

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับโล่เกียรติคุณ เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม

นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา2561

“วันสุดท้ายในเครื่องแบบข้าราชการ”

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา

📣📣เชิญชวนชาว อ.ต. บรรพชาสามเณรถวายพ่อหลวง📣📣

” กตัญญุตา กษิณาลัย”

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

ซื่อสัตย์ สง่างาม สมนามลูก อ.ต.

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562

คนเก่งของเรา

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับโล่เกียรติคุณ เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับนายวิชยุตม์ มีเกิดมูล นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม…)

นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา2561

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

ซื่อสัตย์ สง่างาม สมนามลูก อ.ต.

นักเรียน อ.ต. คว้าเหรียญรางวัล A–Math ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 29 ประจำปี 2561

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์

อบรม/สัมนา

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562

📣📣โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 📣📣 (เพิ่มเติม…)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินการตามหลักการและวิธีการประเมินวิทยะฐานะ แนวใหม่” (ว21/2560) และการใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

วันที่ 4 กันยายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินการตามหลักการและวิธีการประเมินวิทยะฐานะ แนวใหม่" (ว21/2560) และการใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) (เพิ่มเติม…)

Top