You are here
Home > ประกาศ

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท และค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 - 4 ตุลาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561)  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 2742

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนอุตรดิตถ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนๆ ละ 9,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ รายละเอียดดังแนบ  

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา (เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 35,000 บาท และ/หรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษ แต่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-Native Speaker) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 28,000 บาท ) รายละเอียดดังแนบ  

Top