You are here
Home > คนเก่งของเรา

ผลการแข่งขันรายการ “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22”

ผลการแข่งขันรายการ “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22” ระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ดังรายชื่อต่อไปนี้ 4698

📣📣นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📣📣

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 19 คน เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) เป็นการวัดและรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ จัดสอบขึ้นทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น การสอบแบ่งออกเป็น 3 วิชา เพื่อวัดระดับความสามารถโดยรวมในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ดังนี้ [ความรู้ตัวภาษา] เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์ [การอ่าน] และ [การฟัง] เป็นการวัดความสามารถในการนำความรู้มาใช้ในการสื่อสาร โดยมีครูมานิธ ธนคุณากาญจน์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

📣📣 การมอบรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 📣📣

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลปะ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขัน "ศิลป์ สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ได้แก่ เด็กหญิงณัฐธยาน์ อุ่นแก้ว ครูผู้ควบคุม นายณัฐภล ศักดิ์สงวน 4599

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับมอบโดย ดร.บัญชร จันท์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์จำนวน 8 คน ซึ่งเก็บเงินได้จำนวน 5,000 บาท ขณะเดินชมนิทรรศการในเทศกาลลางสาดลองกองหวาน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา แล้วส่งกองอำนวยการเพื่อประกาศหาเจ้าของ เพื่อยกย่องคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 4174

📣📣 เด็ก อ.ต. นำเสนอ “ปักหมุด…วัดที่ถูกลืม” ได้รับรางวัลระดับประเทศ 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ แสดงความยินดีกับ สภานักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการนำเสนอผลงาน “โครงการการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเยาวชนพลเมืองประชาธิปไตย” ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเลือกนำเสนอการลงพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์วัดในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 3997

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับโล่เกียรติคุณ เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับนายวิชยุตม์ มีเกิดมูล นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 3381

นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา2561

นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา2561 3389

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

📢📣ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561  2931

ซื่อสัตย์ สง่างาม สมนามลูก อ.ต.

📣📣ซื่อสัตย์ สง่างาม สมนามลูก อ.ต.📣📣 น้ำใจเด็กโรงเรียนชาย เก็บเงินสดได้จำนวนกว่า 5,000 บาท ขณะเดินเที่ยวชมงานลางสาด ส่งประกาศคืนเจ้าของวันที่ 14 กันยายน 2561 มีกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ทำความดีและมีความซื่อสัตย์เก็บเงินสดได้ จำนวนกว่า 5,000 บาท 2934

Top