You are here
Home > คนเก่งของเรา

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

📢📣ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561  2931

ซื่อสัตย์ สง่างาม สมนามลูก อ.ต.

📣📣ซื่อสัตย์ สง่างาม สมนามลูก อ.ต.📣📣 น้ำใจเด็กโรงเรียนชาย เก็บเงินสดได้จำนวนกว่า 5,000 บาท ขณะเดินเที่ยวชมงานลางสาด ส่งประกาศคืนเจ้าของวันที่ 14 กันยายน 2561 มีกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ทำความดีและมีความซื่อสัตย์เก็บเงินสดได้ จำนวนกว่า 5,000 บาท 2934

นักเรียน อ.ต. คว้าเหรียญรางวัล A–Math ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4

วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน A–Math และ Sudoku รายการ “แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4” ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดพิษณุโลก 2624

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่ 24 2386

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 29 ประจำปี 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่า 2195

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 2207

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต URU Network Champions ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต URU Network Champions 2354

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ IT – GENIUS ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ IT - GENIUS ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 2182

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “NUIC STAR 2018 Singing contest”

16 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “NUIC STAR 2018 Singing contest” 2307

การแข่งขันประกวดวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2218

Top