You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣ชวนนักปั่น เยี่ยมบ้านครู @ หาดสองแคว📣📣

ขอเชิญชวน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม “ปั่นสร้างสุข สานสัมพันธ์ เยี่ยมบ้านครู อต.” ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 15.59 - 21.00 น. ตามเส้นทาง โรงเรียนอุตรดิตถ์ - ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3457

โครงการ ปั่นสร้างสุข สานสัมพันธ์ เยี่ยมบ้านครู อต. เฟส 1 ในภาคเรียนที่ 1/2561

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดโครงการ ปั่นสร้างสุข สานสัมพันธ์ เยี่ยมบ้านครู อต. เฟส 1 ในภาคเรียนที่ 1/2561 โดยมีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในการเข้าร่วมเป็นนักปั่น และร่วมกิจกรรมในการเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูทีมปั่นเยี่ยมบ้าน โดยสามารถเยี่ยมบ้านครูในเฟสที่ 1 รวม 61 ท่าน ซึ่งโครงการนี้เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์      

” รักและศรัทธา คุรุมุทิตา กษิณาลัย 2561 “

วันที่ 29 กันยายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม รักและศรัทธา คุรุมุทิตา กษิณาลัย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เกษียณอายุราชการ 4 ท่าน ดังนี้ 1.ครูกริช พุ่มเทียน 2.ครูพรพิมล เสาวภา 3.ครูภาวินี ทานะ 4.ครูธรรมรัตน์ โรจน์เลิศจรรยา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ จารุชาต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี กล่าวมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้กับคุณครูเกษียณ และในโอกาสนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้กล่าวมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกให้กับคุณครูเกษียณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบของที่ระลึกให้กับคุณครูเกษียณ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่ (Facebook)  

📣📣 เตรียมพร้อม “UTD Big Cleaning Day” 📣📣

พร้อมหรือยัง สำหรับการทำความสะอาด “บ้านของเรา” วันนี้ เรามี คลิปวิดีโอสาธิตการขัดโต๊ะและลงสีย้อมไม้ โดยครูช่างอุตสาหกรรมและนายธีระพัฒน์ เชื้อจินดา ม.5/8 เพื่อเสนอวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้องสำหรับ กิจกรรม “UTD Big Cleaning Day” วันที่ 2 ตุลาคม 2561 มาช่วยกันทำความสะอาดบ้านของเรากันเยอะ ๆ นะครับ

คุรุสภาเชิญชวน ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์”

คุรุสภาเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชน ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 หัวข้อ "หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 208,000 บาท สมัครได้จนถึงวันที่ 15 พ.ย.2561 สนใจติดต่อที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทร 02 282 3153  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่  

รร.อุตรดิตถ์ เข้ารับเกียรติบัตรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 ข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ นายวงกต จุลรังสี และนายวิฑูรย์ อินศิริ เข้ารับเกียรติบัตรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2561 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์      

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับโล่เกียรติคุณ เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับนายวิชยุตม์ มีเกิดมูล นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 3381

นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา2561

นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา2561 3389

“วันสุดท้ายในเครื่องแบบข้าราชการ”

"วันสุดท้ายในเครื่องแบบข้าราชการ" สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน  ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป  ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง ยึดมั่นหัวใจ ในหลักเที่ยงธรรม รับใช้ประชาชน ทุกคนเท่าเทียมกัน  มั่นคงความดีตลอดไป... 3385

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา

"ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา " จากใจชาวมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 22 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารและคณะครูมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา " โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ จารุชาต เป็นประธานในพิธีกล่าวมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกให้แก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์   3108

Top