You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ (Page 2)

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 " 12 สิงหา มหาราชินี " 2111

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเปิดพจนานุกรมคันจิ เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคเหนือ

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 10 ณ โรงเรัยนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก มีผลการแข่งขันดังนี้ 1.นายชณุพงษ์ สีตาแสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันเปิดพจนานุกรมคันจิ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ 2.นายพลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันเปิดพจนานุกรมฮิรางานะ โดยมีครูมานิต วงศ์มูล ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันและดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม   " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]     ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

กำหนดการจัดกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

English ASEAN Quiz

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 - 12.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและการแสวงหาความรู้เปิดโลกสู่อาเซียน 2323

” Read For Mum ” อ่านเพื่อแม่

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรม " Read For Mum " อ่านเพื่อแม่ ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุตรดิตถ์  

📣📣 คิด เรียน เขียน อ่าน ผ่านกวีซีไรต์และศิลปินแห่งชาติ 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ยินดีต้อนรับ อาจารย์เนารัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2536 และกวีรางวัลซีไรต์ พ.ศ.2523 จากผลงานบทกวี “เพียงความเคลื่อนไหว” และ อาจารย์ชูเกียรติ ฉาไธสง ศิลปินและนักประพันธ์มืออาชีพ ในโอกาสที่ท่านให้เกียรติเป็นวิทยากรในค่ายภาษาไทย ซึ่งจัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์  

จัดอบรมครูสายงานการสอนหลักสูตร “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู้ผู้สอนสังคมศึกษาระดับ ม.ปลาย ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย”

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ในฐานะหน่วยพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ปีงบประมาณ 2561 จัดอบรมครูสายงานการสอนหลักสูตร "รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู้ผู้สอนสังคมศึกษาระดับ ม.ปลาย ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย" 2280

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดย ผอ.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครูและผู้บริหาร ลงนามถวายพระพร 1821

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.50 น. ดร.บัญชร จันทร์ดา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 1774

คณะลูกเสือโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.บัญชร จันทร์ดา พร้อมด้วยนักเรียน คณะครูและผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 1739

Top