You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ (Page 2)

📣📣เชิญชวนชาว อ.ต. บรรพชาสามเณรถวายพ่อหลวง📣📣

มูลนิธิมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดราชาธิวาส ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล บีที่ 2 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-16 ตุลาคม 2561 3105

” กตัญญุตา กษิณาลัย”

" กตัญญุตา กษิณาลัย" วันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธี "กตัญญุตา กษิณาลัย" เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ในการนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีและมอบของที่ระลึกแด่คุณครูผู้เกษียณ 2946

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

📢📣ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561  2931

ซื่อสัตย์ สง่างาม สมนามลูก อ.ต.

📣📣ซื่อสัตย์ สง่างาม สมนามลูก อ.ต.📣📣 น้ำใจเด็กโรงเรียนชาย เก็บเงินสดได้จำนวนกว่า 5,000 บาท ขณะเดินเที่ยวชมงานลางสาด ส่งประกาศคืนเจ้าของวันที่ 14 กันยายน 2561 มีกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ทำความดีและมีความซื่อสัตย์เก็บเงินสดได้ จำนวนกว่า 5,000 บาท 2934

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562

📣📣โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 📣📣 3066

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 2561

วันที่ 11 กันยายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 2561 โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ 2826

ภาพหมู่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพหมู่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา 2561 ภาพ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

กิจกรรมสายสัมพันธ์ 2561

วันที่ 8 กันยายน 2561 ชมรมครูบำนาญโรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ 2561 โดยมีครูบำนาญโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมและมอบของที่ระลึกให้แก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561 2893

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินการตามหลักการและวิธีการประเมินวิทยะฐานะ แนวใหม่” (ว21/2560) และการใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

วันที่ 4 กันยายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินการตามหลักการและวิธีการประเมินวิทยะฐานะ แนวใหม่" (ว21/2560) และการใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) 2753

Top