You are here
Home > 2018 > กรกฎาคม

บ้านตะวันยิ้ม

บ้านที่นำแนวคิดจากศาสตร์พระราชา มาสู่โอกาสในพัฒนาให้เยาวชนที่มีความต้องการ ให้มีทักษะในการดำรงชีวิตและหาเลี้ยงครอบครัวได้ “ถ่ายคลิปได้บุญ :คลิปเอทีฟ 2018” บ้านตะวันยิ้ม เพื่อช่วยเหลือ สถานบำบัดเเห่งความพอเพียง บ้านตะวันยิ้ม 1165

รายงานการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ คำนำ สารบัญ ปก ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ผลงานดีเด่น

โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด

ตามที่นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับ”รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1125

กิจกรรม “รักการอ่านผ่านบทกวี” 26 มิถุนายน รำลึก..สุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม

งานห้องสมุดโรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "26 มิถุนายน รำลึก..สุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม" โดยจัดนิทรรศการ ชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ กิจกรรมบันทึกการอ่าน 1106

Top