You are here
Home > 2018 > กันยายน

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา

"ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา " จากใจชาวมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 22 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารและคณะครูมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา " โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ จารุชาต เป็นประธานในพิธีกล่าวมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกให้แก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์   3108

📣📣เชิญชวนชาว อ.ต. บรรพชาสามเณรถวายพ่อหลวง📣📣

มูลนิธิมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดราชาธิวาส ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล บีที่ 2 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-16 ตุลาคม 2561 3105

” กตัญญุตา กษิณาลัย”

" กตัญญุตา กษิณาลัย" วันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธี "กตัญญุตา กษิณาลัย" เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ในการนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีและมอบของที่ระลึกแด่คุณครูผู้เกษียณ 2946

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 

📢📣ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561  2931

ซื่อสัตย์ สง่างาม สมนามลูก อ.ต.

📣📣ซื่อสัตย์ สง่างาม สมนามลูก อ.ต.📣📣 น้ำใจเด็กโรงเรียนชาย เก็บเงินสดได้จำนวนกว่า 5,000 บาท ขณะเดินเที่ยวชมงานลางสาด ส่งประกาศคืนเจ้าของวันที่ 14 กันยายน 2561 มีกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ทำความดีและมีความซื่อสัตย์เก็บเงินสดได้ จำนวนกว่า 5,000 บาท 2934

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562

📣📣โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 📣📣 3066

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 2561

วันที่ 11 กันยายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 2561 โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ 2826

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท และค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 - 4 ตุลาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ภาพหมู่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพหมู่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา 2561 ภาพ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

กิจกรรมสายสัมพันธ์ 2561

วันที่ 8 กันยายน 2561 ชมรมครูบำนาญโรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ 2561 โดยมีครูบำนาญโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมและมอบของที่ระลึกให้แก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561 2893

Top