You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวน นักเรียน ครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรม รักการอ่านผ่านบทกวี ตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม”

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวน นักเรียน ครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรม รักการอ่านผ่านบทกวี ตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม”

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวน นักเรียน ครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรม รักการอ่านผ่านบทกวี ตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม”

– ชมนิทรรศการชีวิตและผลงานของสุนทรภู่
– บันทึกรักการอ่านผ่านบทกวีสุนทรภู่ และกิจกรรมตอบคำถาม
ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2561 มีของที่ระลึก และเกียรติบัตรสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

ใส่ความเห็น

Top