You are here
Home > เผยแพร่ผลงานวิชาการ > เอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องคววมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

เอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องคววมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งหมด 4 ชุด ชุดนี้เป็นชุดที่ 1 จำนวนตรรกยะ โดยครูวิไลวรรณ ด้วงรักษา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ใส่ความเห็น

Top