You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม “รักการอ่านผ่านบทกวี” 26 มิถุนายน รำลึก..สุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม

กิจกรรม “รักการอ่านผ่านบทกวี” 26 มิถุนายน รำลึก..สุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม

งานห้องสมุดโรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “26 มิถุนายน รำลึก..สุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม” โดยจัดนิทรรศการ ชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ กิจกรรมบันทึกการอ่าน และตอบคำถาม ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ทั้งนี้มีนักเรียนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเป็นจำนวนมาก

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์
ภาพ : งานห้องสมุด เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

ใส่ความเห็น

Top