You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด

โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด

ตามที่นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับ”รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่15 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา และเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ผลการแข่งขันคือโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัด” ตามโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

ใส่ความเห็น

Top