You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ณ หอประชุมพลศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ใส่ความเห็น

Top