You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣📣 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 📣📣

📣📣 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 📣📣

วันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมร่วมชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอนุรักษ์ไทยด้วย

กติกา
๑. ประเภทการแข่งขัน
– มัธยมศึกษาตอนต้น
​- มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
​- ไม่จำกัด
๓. วันเวลาที่ใช้ในการประกวด
​วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
– แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
– ผู้สมัครเข้าประกวดร้องเพลงต้องรายงานตัว และรับหมายเลขประจำตัว ณ เวทีการประกวดก่อนเวลาแข่งขัน
​- ผู้เข้าประกวดเลือกบทเพลงลูกทุ่งที่ใช้ในการประกวด ๑ บทเพลง
๕. เกณฑ์การให้คะแนน ๕๐ คะแนน
​- ความถูกต้องของอักขระ เนื้อร้อง ​​​๑๐​ คะแนน
​- ความถูกต้องของจังหวะ ทำนอง ​​​๑๐ ​คะแนน
​- ความไพเราะและคุณภาพเสียงร้อง ​​​๑๕​ คะแนน
​- ลีลาการแสดงออกที่สอดคล้องกับเนื้อร้อง ​​๑๕​ คะแนน
​​รวมคะแนน​​​​​ ๕๐​ คะแนน

การแข่งขันโต้วาที
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
– มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
– ประเภททีม ทีมละ ๓ คน
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
– เนื้อหาสาระที่ใช้กำหนดญัตติแข่งขัน ให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดเตรียม
– ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม รายงานตัวพร้อมจับสลากคู่แข่งขัน
– คู่แข่งขันทุกทีมจับสลากญัตติการแข่งขัน
– เตรียมการแข่งขันก่อนขึ้นเวที ประมาณ ๕ นาที และดำเนินการแข่งขันตามญัตติที่จับสลากได้

***นักเรียนที่สนใจแข่งขัน กรอกใบสมัครที่ห้องประชาสัมพันธ์ ภายในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑***

 

 

ใส่ความเห็น

Top