You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > สุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8

สุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ และนางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ นายธีรภัทร ตรีวิมล และนายวรัญชัย ชูประเสริฐสุข นักเรียนโรงเรียนอตุรดิตถ์ในการแข่งขันสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 โดยผลการแข่งขันคือ นายธีรภัทร ตรีวิมล รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และนายวรัญชัย ชูประเสริฐสุข รางวัลชนะเลิศอันดับ 6 และได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ศูนย์การค้า เจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร สร้างความยินดีและภาคภูมิใจ จตุจักร กรุงเทพมหานคร สร้างความยินดีและภาคภูมิใจ ให้กับชาวน้ำเงินชมพูและชาวจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอย่างยิ่ง

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

Top