You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.50 น. ดร.บัญชร จันทร์ดา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสมุดลงนามถวายพระพร

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top