You are here
Home > อบรม/สัมนา > ค่าย UT GET READY TO CMU ครั้งที่ 7

ค่าย UT GET READY TO CMU ครั้งที่ 7

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561นายวิวัฒชัย หล่มศรี หัวหน้ากลุ่มบริการงบประมาณและพัสดุ รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานเปิด ค่าย UT GET READY TO CMU ครั้งที่ 7 จัดโดยชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมน้ำเงิน ชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว – งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

Top