You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันงดสูบบุหรี่โลก 2561 (World No Tobacco Day 2018 )

วันงดสูบบุหรี่โลก 2561 (World No Tobacco Day 2018 )

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ ในการนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานในพิธี อ่านสารเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก และร่วมลงนามในปฏิญญาโรงเรียนอุตรดิตถ์เพื่อการรณรงค์งดสูบบุกรี่ประจำปีการศึกษา 2561 และแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการสูบบุหรี่(เผาบุหรี่) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วม ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Top