You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ IT – GENIUS ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ IT – GENIUS ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ IT – GENIUS ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ IT – GENIUS ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล มูลค่า 500 บาท ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top