You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ผลการแข่งขัน นายธนกริช ธรรมทัช และนายภัคภูมิ ปิติพรณรงค์ นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 

ใส่ความเห็น

Top