You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดย นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่นการประกวดชุดรีไซเคิล การเล่นเกมส์ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การจัดแสดงโครงงาน เป็นต้น ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

Top