You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣📣 ห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “Samsung Discovery Camp ค่ายค้นอนาคต (ภาคเหนือ)” ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 📣

📣📣 ห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “Samsung Discovery Camp ค่ายค้นอนาคต (ภาคเหนือ)” ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 📣

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ‘Samsung Discovery Camp ค่ายค้นอนาคต (ภาคเหนือ)’ ค่ายพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ผนวกกระบวนการแบบ Active Learning เข้ากับนวัตกรรมของซัมซุง ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษใหม่ร่วมกับเพื่อน ๆ ต่างโรงเรียน เพื่อเพิ่มความพร้อมให้เด็กไทยก้าวไกลในอนาคต ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมีคุณครูอรุณศรี เตชะเรืองรอง เป็นผู้ครูควบคุมนักเรียน

ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top