You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กล่าวกับนักเรียนในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์

ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กล่าวกับนักเรียนในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์

กล่าวกับนักเรียนในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top