You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > เชิญชวนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4

เชิญชวนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4

ใส่ความเห็น

Top