You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาระเบียบวินัย และความประพฤติ ด้านจิตใจ ความคิด ให้เรียนรู้ทางการปฏิบัติที่ดี ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย ในการนี้ ดร.บัญชรจันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม และให้โอวาทแก่นักเรียน ณ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์
ภาพ : เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

Top