You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > การอบรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา

การอบรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติจากศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top