You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการตักบาตร เติมบุญ หนุนนำ พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา2561

โครงการตักบาตร เติมบุญ หนุนนำ พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา2561

วันที่ 4-20 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดโครงการตักบาตร เติมบุญ หนุนนำ พระพุทธศาสนา ตามปรัชญาโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2561

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โรงเรียนอุตรดิตถ์จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเริ่มจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 4-20 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาธรรมบรรหารมณีรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์/นักเรียนประชาสัมพันธ์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Top