You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣📣โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการบอร์ดสมองกลฝังตัว kidbright” 📣📣

📣📣โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการบอร์ดสมองกลฝังตัว kidbright” 📣📣

วันที่ 8 มิ.ย. 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) พานักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการบอร์ดสมองกลฝังตัว kidbright” จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Coding at School” เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรในเด็กและเยาวขนไทย ผ่านบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพ- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)โรงเรียนอุตรดิตถ์
ข่าว- งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

Top