You are here
Home > อบรม/สัมนา > ” น้ำเงิน ชมพู ” คืนถิ่น ครั้งที่ 3

” น้ำเงิน ชมพู ” คืนถิ่น ครั้งที่ 3

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมน้ำเงิน ชมพู คืนถิ่น ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับโรงเรียน และเพื่อแนะแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดกิจกรรมและร่วมถ่ายภาพกับศิษย์เก่าและนักเรียน ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Top