You are here
Home > Posts tagged "ไหว้ครู"

พิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ 3342

พิธีไหว้ครูระดับชั้นม. 2 และม.3 ปีการศึกษา2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี 700

พิธีไหว้ครูระดับชั้นม. 1 และม.4 ปีการศึกษา2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี 644

Top