You are here
Home > อบรม/สัมนา > ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมพิเศษเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมพิเศษเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

วันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมพิเศษเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาสื่อออกเมนเต็ดเรียลลิตี (Augmented Reallity)โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม

ใส่ความเห็น

Top