You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนอุตรดิตถ์แสดงต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โครงการสมาชิกสภานิติบัฐญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน

โรงเรียนอุตรดิตถ์แสดงต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โครงการสมาชิกสภานิติบัฐญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการอุตรดิตถ์ นำนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมแสดงต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน ในการแสดงชุด “ทัศนาเมืองท่าเหนือ” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของเมืองอุตรดิตถ์อันเป็นรวมของชุมชนถึง 3 วัฒนธรรม ของชาวไทยล้านนา ไทยล้านช้าง และไทยภาคกลาง ดังมีคำกล่าวว่า “อุตรดิตถ์เมืองงามสามวัฒนธรรม” ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Top