You are here
Home > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมถวายผ้าป่ามหากุศล ยอดผ้าป่า 14,000 บาท สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เป็นประธาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

ใส่ความเห็น

Top