www.utd.ac.th

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์นำลูกเสือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 6) เนื่องในงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" หรือ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์ยังได้รับเกียรติบัตรในการปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประมุขของลูกเสือแห่งชาติ >>ชมภาพ