www.utd.ac.th

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
        วันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ >> ชมภาพ