www.utd.ac.th

" ทักษิณานุปธานกิจสมัย"
        วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.20 น. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล  " ทักษิณานุปธานกิจสมัย" เพื่ออุทิศแด่บูรพาจารย์ ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ