www.utd.ac.th

โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
        วันที่ 6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 14,350 บาท เพื่อสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อผู้ป่วยเด็ก ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีกำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ