www.utd.ac.th

"เปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู" ปีการศึกษา 2560
        วันที่ 20 มกราคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดนิทรรศการวิชาการ "เปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู" ประจำปีการศึกษา 2560 "109 ปี โรงเรียนอุตรดิตถ์ก้าวไปด้วยกัน Moving Forward Together" และการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยได้รับเกียรติจากนายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-9 ในการสอบโครงการ "เพชรท่าเหนือ" 2560 เครือข่ายผู้ปกครอง หัวหน้าระดับชั้น และเดินเยี่ยมชมการจัดงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมของนักเรียน ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ