www.utd.ac.th

ร่วมพิธีวางมาลาถวายท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
        วันที่ 7 มกราคม 2561 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวางมาลาถวายท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ณ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ