www.utd.ac.th

ศิษย์เก่าคนเก่ง “นักบินหญิงรุ่นแรกของไทย”
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ พี่น้ำตาล เรืออากาศโทหญิงชนากานต์ สอนจ้าน ศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์รุ่น 94 / 2550 ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักบินหญิงรุ่นแรกในประวัติศาสตร์ไทย (1 ใน 5 คนแรกของประเทศ) ถือเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของชาวน้ำเงินชมพูสืบต่อไป >>ชมภาพ