www.utd.ac.th

สอบ Pre O-NET
        วันที่ 4-5 มกราคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ในการนี้นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์เดินตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและให้กำลังใจแก่นักเรียนในการสอบในครั้งนี้ >> ชมภาพ