www.utd.ac.th

ร่วมสนับสนุนผ้าป่าสามัคคี "คนตาดีช่วยคนตาบอด"
         โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมสนับสนุนทอดผ้าป่าสามัคคี "คนตาดีช่วยคนตาบอด" ซึ่งมีกำหนดทอดผ้าป่าในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น.- 08.00 น. ณ อนุเสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ในการนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมสนับสนุนทอดผ้าป่าสามัคคี "คนตาดีช่วยคนตาบอด" เป็นเงินจำนวน 6,600 บาท