www.utd.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
        วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์ในรายการต่างๆ ดังนี้ 
        1) โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(TEDET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2560 
รางวัลชมเชยระดับประเทศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน
        2) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลดังนี้ 
เหรียญทอง 3 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ และเหรียญทองแดง 1 รายการ
        3) การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์นานาชาติ) ได้รับรางวัล
เหรียญทอง 13 คน 
เหรียญเงิน 22 คน และ
เหรียญทองแดง 38 คน
        4) การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษา
ระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest” ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนนครสวรรค์ ได้คะแนนสูงสุดอยู่ใน 20 อันดับแรก จำนวน 5 คน
        >>ชมภาพ