www.utd.ac.th

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่สอบผ่านโครงการช้างเผือกของโรงเรียนนายเรืออากาศ
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับ นายตั้งปณิธาน​ กิ่งวิสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกโครงการช้างเผือกของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ปีการศึกษา 2561
และได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
        1.งดเว้นค่าสมัครนตท.และค่าตรวจร่างกาย(เหล่าทอ.)
        2.ได้คะแนนพิเศษ4%รอบสอง
        3.ได้เงินสนับสนุนค่าทำสัญญา20,000บาทกรณีติด12คนแรก
        4.ได้สิทธิ์เข้าค่ายเตรียมความพร้อม5-10มี.ค.61
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
        >>ชมภาพ