www.utd.ac.th

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันวสรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันวสรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
        วันที่ 25 เมษายน 2561 นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ นำคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมถวายพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันวสรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์