คำร้อง – ทำนอง : ยุทธชัย ปุญปัน
เรียบเรียงเสียงประสาน : ประดิษฐ์ เหล็กสิงห์
ขับร้อง : สถาพร โฆษ์สงวนผ่านเวลาที่ยาวนาน
จากอดีตที่แสนไกล
ร้อยรัก ร้อยดวงใจ
สื่อความหมายสายสัมพันธ์

คือเส้นทางที่พาไป
สู่จุดหมายของทุกคน
ร่วมเรียนรู้สู้อดทน
ก่อเกิดผลที่งดงาม

แหล่งศึกษาสร้างชีวิต
อุตรดิตถ์...สถิตใจ
เปรียบเหมือนดั่งร่มไทร
ทอดเงาไว้ให้แผ่นดิน

ร้อยปี...ผ่านมา
ร้อยวิชาผนึกเป็น
ร้อยดวงใจให้สุขเย็น
ร้อยรวมเป็นใจหนึ่งเดียวการจัดทำเพลงที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงเรียนอุตรดิตถ์
"สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย"


 
Producer & Musicians
Electric Guitar : ยุทธชัย ปุญปัน
Keyboard / Trumpet : ชวน ตันแก้ว
Acoustic Guitar / Bass Guitar : โกมุท แก้วไทรหงวน
All Programming / Mixdown : ประดิษฐ์ เหล็กสิงห์
อำนวยการผลิต : นเรศ ศรีภิรมย์, ฐิติ พรมประไพ
12 ธันวาคม 2552
สนใจสนับสนุนซีดีเพลง : โทร 0 5541 1104 ต่อ 122