คำร้อง – ทำนอง : ของเดิม
เรียบเรียงเสียงประสาน : ประดิษฐ์ เหล็กสิงห์
ขับร้อง : สมศักดิ์ เตชะเรืองรอง / สุนทร ขอนวงศ์ / ชัยมงคล มั่งคั่ง /
            วันทนีย์ หรรษอุดม / เฉลิมศรี เลียงกลกิจ /
มานะอดทน
นี่คือมนต์ของนักกีฬา
คล่องแคล่วแกล้วกล้า
นักกีฬาต้องสามัคคี
สปีริต สปีริต นักกีฬา
ต้องรักษาไว้ให้จงดี
เพื่อเกียรติศักดิ์ (เพื่อเกียรติศักดิ์ )
และสามัคคี (และสามัคคี )
ไม่หนีสนามกีฬา
การจัดทำเพลงที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงเรียนอุตรดิตถ์
"สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย"


 
Producer & Musicians
Electric Guitar : ยุทธชัย ปุญปัน
Keyboard / Trumpet : ชวน ตันแก้ว
Acoustic Guitar / Bass Guitar : โกมุท แก้วไทรหงวน
All Programming / Mixdown : ประดิษฐ์ เหล็กสิงห์
อำนวยการผลิต : นเรศ ศรีภิรมย์, ฐิติ พรมประไพ
12 ธันวาคม 2552
สนใจสนับสนุนซีดีเพลง : โทร 0 5541 1104 ต่อ 122