คำร้อง-ทำนอง : ยุทธชัย ปุญปัน
เรียบเรียงเสียงประสาน : ประดิษฐ์ เหล็กสิงห์
ขับร้อง : สถาพร โฆษ์สงวน / กริช พุ่มเทียน / ประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ / กัมปนาท สุขสวัสดิ์ /
               วันทนีย์ หรรษอุดม / วิไลรัตน์ ปัญญาสงค์


“สุวิชาโน ภวํ โหติ.....ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ”

อุตรดิตถ์ระบือชื่อนี้เกริกไกร
รวมดวงใจสัมพันธ์ฉันน้องพี่
มานะอดทนสามัคคี
รักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวินัย

สีน้ำเงินมองเห็นเด่นประจักษ์
คือองค์มรรคธรรมะสว่างไสว
สีโลหิตเกลียวกลมสมชาติชาย
ชมพูหมายสีเด่นเป็นคนจริง

ตราพระแท่นศิลาอาสน์ปราสาทสถิต
เป็นดวงจิตรวมใจศิษย์ชายหญิง
แหล่งวิชาพัฒนาศึกษาจริง
มโนนิ่งน้อมประนมก้มบูชา

อันพวกเราชาวน้ำเงินชมพู
จะเชิดชูสถาบันมั่นรักษา
ให้ยืนยงคงอยู่คู่วิญญา
ชั่วดินฟ้าอุตรดิตถ์สถิตใจการจัดทำเพลงที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงเรียนอุตรดิตถ์
"สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย"


 
Producer & Musicians
Electric Guitar : ยุทธชัย ปุญปัน
Keyboard / Trumpet : ชวน ตันแก้ว
Acoustic Guitar / Bass Guitar : โกมุท แก้วไทรหงวน
All Programming / Mixdown : ประดิษฐ์ เหล็กสิงห์
อำนวยการผลิต : นเรศ ศรีภิรมย์, ฐิติ พรมประไพ
12 ธันวาคม 2552
สนใจสนับสนุนซีดีเพลง : โทร 0 5541 1104 ต่อ 122