คำร้อง - ทำนอง ของเดิม
เรียบเรียงเสียงประสาน : ประดิษฐ์ เหล็กสิงห์
ขับร้อง : สมศักดิ์ เตชะเรืองรอง / กริช พุ่มเทียน / สุนทร ขอนวงศ์ /
             วันทนีย์ หรรษอุดม / เฉลิมศรี เลียงกลกิจ / เอื้อมเดือน อยู่ไกลลา ลา ลา ลา ลา    
ลา ลา ลา ลา ลา
ลา ลา ลา ลา ลา    
ลา ลา ลา ลา ลา ลา

ธงประจำจิตของเรา
คือน้ำเงินชมพูดูพราวตา
เป็นที่มาของจรรยา
การกีฬาอีกทั้งหลักวิชา
ระลึกมั่นในวิญญา
ว่าน้ำเงินชมพูนั่นหนา
เราเทิดเกียรติไว้บูชา
รักษายิ่งกว่าอื่นใด
มิยอมให้ใคร
มาเหยียบย่ำทำลายการจัดทำเพลงที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงเรียนอุตรดิตถ์
"สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย"


 
Producer & Musicians
Electric Guitar : ยุทธชัย ปุญปัน
Keyboard / Trumpet : ชวน ตันแก้ว
Acoustic Guitar / Bass Guitar : โกมุท แก้วไทรหงวน
All Programming / Mixdown : ประดิษฐ์ เหล็กสิงห์
อำนวยการผลิต : นเรศ ศรีภิรมย์, ฐิติ พรมประไพ
12 ธันวาคม 2552
สนใจสนับสนุนซีดีเพลง : โทร 0 5541 1104 ต่อ 122