คำร้อง - ทำนอง : ยุทธชัย  ปุญปัน
เรียบเรียงเสียงประสาน : ประดิษฐ์  เหล็กสิงห์ 
ขับร้อง : กริช พุ่มเทียน / ธนพงษ์ เกษศรี / 
              วันทนีย์ หรรษอุดม / วิไลรัตน์ ปัญญาสงค์                                      ( ช.)      อุตรดิตถ์  ร่าเริงชื่นบาน  สนุกสนานเบิกบานฤทัย
                                                   พี่น้อง  แม้นอยู่แสนไกล  แต่เราผูกใจ  รักใคร่สามัคคี 
                                 (พร้อม)        ยามเรียน  เราทำหน้าที่  ชีวิตเรามี  แต่ความสุขใจ 
                                                        
                                     ( ญ.)       มองไปทางไหน  พบเพื่อนรู้ใจ  หัวใจเบิกบาน
                                                   เล่นเรียน  สนุกสนาน  ชีวิตวันวาน  ประทับใจ 
                                  (พร้อม)      อ.ต.ปลูกฝังเราไว้  ให้เป็นลูกผู้ชาย  พร้อมใจทำดี 
                                                         
                                  (พร้อม)      มาเถิดพี่น้อง  มาร่วมร้องเพลงธงเรานี่
                                                   ลา  ลา  ลา  ลา  ลา    ลา  ลา   ลา  ลา  ลา
                                                   แล้วจะมีความสุขใจ 

                                      (ญ.)      ถึงจากไกลแค่ไหน  กลับมาพบกันใหม่  หัวใจรื่นรมย์
                                                  เพื่อนฝูง  สนิทสนม  รักใคร่เกลียวกลม  ชื่นชมสามัคคี
                                   (พร้อม)    จากไกล  ไปทำหน้าที่  วันนี้ยินดี  กลับมาพบกัน
                                                        
การจัดทำเพลงที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงเรียนอุตรดิตถ์
"สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย"


 
Producer & Musicians
Electric Guitar : ยุทธชัย ปุญปัน
Keyboard / Trumpet : ชวน ตันแก้ว
Acoustic Guitar / Bass Guitar : โกมุท แก้วไทรหงวน
All Programming / Mixdown : ประดิษฐ์ เหล็กสิงห์
อำนวยการผลิต : นเรศ ศรีภิรมย์, ฐิติ พรมประไพ
12 ธันวาคม 2552
สนใจสนับสนุนซีดีเพลง : โทร 0 5541 1104 ต่อ 122