กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง 📣📣

“ศิษย์ดีก็เพราะครูดี ครูดีก็เพราะระบบดี ระบบดีก็เพราะผู้บริหารดี ผู้บริหารดีทำให้โรงเรียนดี โรงเรียนดีทำให้บ้านเมืองดี บ้านเมืองดี โลกก็น่าอยู่” (เพิ่มเติม…)

📣📣 อ.ต.สุขใจใต้ร่มพระบารมี 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสัมมนา เครือข่าย เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโดย คณะกรรมาธิการ วิสามัญ การพิทักษ์และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ มณฑลทหารบกที่ 35 ตำรวจภูธรภาค 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และบริษัท ทีโอที จำกัด ในวันที่

📣📣 การมอบรางวัลในการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 📣📣

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

📣📣นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ปี 2561 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 📣📣

🙏🏻🙏🏻 พระมหาธีรราชานุสรณ์ 🙏🏻🙏🏻

📣📣 นักวิ่ง อ.ต. ได้รับรางวัลการวิ่งมาราธอน 📣📣

📣📣 โครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Gifted Science ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 📢📢

[:th]📣📣นักศึกษาวิชาทหาร ซ้อมย่อยพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม 61 📣📣[:]

[:th]📣📣 อ.ต. คว้าแชมป์คิดเลขเร็ว 📣📣[:]

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการแข่งขัน “พิชัยครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ครั้งที่ 5″ และ”พิชัยคิดเลขเร็วครั้งที่ 3”

📣📣 โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” 📣📣

📣📣 บุคคลที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 📣📣

🎉🎉นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน WORLD OF DANCE UTTARADIT TO BE NUMBER ONE (COVER DANCE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 🎉🎉

📣📣 การมอบรางวัลการแข่งขันในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 📣📣

คนเก่งของเรา

อบรม/สัมนา

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากร และคุณครูอรุณศรี เตชะเรืองรอง ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ในการนี้มีคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม…)

” HALLOWEEN 2018 “

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม HAPPY HALLOWEEN UTTARADIT SCHOOL 2018 โดย ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการประกวดแกะสลักฟักทอง กิจกรรมการตอบคำถาม และการประกวดการแต่งกาย โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม…)

Top